Länk-Nytt Västsvenska rådet Länksällskap Länkar till länkar Samorganisationen

Styrelsen ny*

  

Det Fria Sällskapet Länkarna är rikstäckande och uppgiften är att arbeta efter Sällskapet
Länkarnas Sju Punkter där ändamålet är att hjälpa alkoholskadade, missbrukare
samt anhöriga att tillfriskna.


                                            
Vår
lokal i Skara är öppen tisdag och torsdag 17-19. Mötesdag tisdagar 18.30 jämn vecka.
Rätt
till medlemskap i Sällskapet Länkarna har alla alkoholister och andra drogberoende som avstår från alkohol och andra sinnesförändrande droger.

 

 

 

Aktuellt ny*

Kontakt ny*

Historia

Skaras historia
     nytt*

Vår målsättning

 

Behöver du hjälp?

Är jag alkoholist?

Att vara anhörig

De 7 Punkterna

De 7 Punkterna i
sin helhet

Om Länkarna

2020-07-02